top of page

Bolig/fritidsbebyggelse

Bolig

Vi skal bygge hus – men hva nå?

Dette er en kjent situasjon for mange; hvor skal vi starte? Skal vi velge arkitekttegnet bolig eller skal vi velge et ferdighus?

Hvis du finner et ferdighus som dekker alle dine behov og ønsker, så velg gjerne det. Utfordringen kan ligge i at man velger hus før tomt, og det kan bli kostnadsdrivende.

 

Fordelen ved å velge en arkitekttegnet bolig er at du får tilpasset dine ønsker og behov til den tomten du skal bygge på. Det være seg terrengtilpasning, utnyttelse av solforhold og utsikt, skjerming mot evt nabo, gunstige adkomstforhold, optimalisere romprogrammet, ivareta viktige funksjoner akkurat i din familiesituasjon og etablere en fleksibel bolig. 

Totalprisen på en bolig er summen av hus, tomt, grunnarbeid, byggearbeid og innredning. I dette skal også prosjektering, byggesøknad og ulike kontrollfunksjoner inngå. Som en tommelfingerregel kan man anslå at kostnaden til arkitekt ligger på ca 10 % av prisen på selve boligen, uten tomt og grunnarbeid. Dersom det er snakk om store inngrep på tomta for å få plassert et valgt ferdighus, så kan dette raskt bli dyrere enn å bruke en arkitekt.

 

 

Interiør

 

Fargene og teksturene vi omgir oss med gjenspeiler mye av personligheten vår, så fremt vi har valgt de selv! En porsjon humor blandet inn i utformingen av interiørene våre er positivt! Våg å velge noe litt utenfor det de glansede magasinene viser, velg favorittfargen til å kvikke opp de gjerne rolige basisfargene, og bland inn arvegods eller et sprekt loppefunn. Det er ditt hjem og du som skal trives der! Lite er vel kjedeligere, enn et hjem der alt matcher!

 

Bildene er til inspirasjon for overflater, romfølelse og farger!

 

 

 

 

        Det grunnleggende er at jo bedre forberedt dere er på hva som er viktig for dere,

        - jo bedre blir resultatet!

 

 

bottom of page