top of page

Historie

Novilla

Navnet Novilla kommer fra hjemgården i Gjerdrum, der tidligere generasjoner også drev Kafè Novilla på Youngstorget i Christiania tidlig 1900-tall. Oldeforeldrene til ektemann Jens Johan bygde opp bygningene på gården fra grunnen av i 1900-1901, og våningshuset er bygd i sveitserstil, en noe utradisjonell byggestil på bygda på den tiden. Inspirasjon fra datidens byggeskikk i hovedstaden, sammenfaller godt med interessen Lena har for å ta vare på historisk verdifulle elementer for fremtidige generasjoner.

 

Når det er sagt, så må utforming av bygningene våre sees i sammenheng med en pragmatisk tilnærming til den hverdagen vi forholder oss til. Målet er funksjonelle bygninger utformet på en måte som samtidig gir oss gode visuelle opplevelser. De bygde omgivelsene våre skal være trygge å oppholde seg i, de skal tjene sin hensikt og ikke minst gi oss positive, estetiske opplevelser.

Visjon:

  • Utarbeide kreative løsninger innenfor prosjektets rammer, utført med faglig kompetanse.

  • Strukturert dialog i prosjektprosessen.

  • Optimalt ferdig prosjekt basert på kundens ønsker og behov.

bottom of page