top of page

Velkommen til

Novilla Arkitektur

Firmaet drives av sivilarkitekt Lena Sørum Olstad, bosatt i Gjerdrum med kontor på Ask. Lena har utdanning fra NTH/AHO og har arbeidet i privat og offentlig virksomhet i 25 år. Novilla Arkitektur samarbeider med PEM Rådgivning AS v/Per Egil Moseng, og har i fellesskap vært aktive bidragsytere ved bla bygging av Frogner Idrettspark i Sørum kommune.
 
Firmaet utfører arkitektarbeid for ulike prosjekter, og har sentral godkjenning som prosjekterende for arkitektfag og landskap.
 
Novilla Arkitektur har erfaring bla. innen følgende prosjekteringsoppdrag:
  • Idrettsbygg
  • Kurs og konferansehotell
  • Boligbebyggelse
  • Fritidsbebyggelse
  • Driftsbygninger i landbruket
  • Kafe/utstyrsbygg i klatrepark
  • Utomrom for private og offentlige
  • Interiøroppdrag
bottom of page