top of page

Uterom

Hager og gårdsplasser

Uterommene våre bruker vi i daglig, enten vi passerer dem eller oppholder oss i dem over tid. Det påvirker oss mer enn vi tror, og vi kjenner vel alle på den litt diffuse følelsen av at «her er det godt å være»! Disse øyeblikkene kan oppleves i skogen, ved et tjern, på fjellet, ved havet, langs duvende åkre, på sykkelturen eller lignede. Mest nærliggende er likevel de private uterommene, de som betyr mest for oss, fordi de er mest tilgjengelige. En liten time på en uteplass som innbyr til ro eller sosialt samvær; - ja, det gjør oss godt.

 

Ved utformingen av uterommene er det flere faktorer som spiller inn. En overordnet analyse som ser på solforhold, oppholdssoner, behov for skjerming, forbindelseslinjer, oppbevaring, nyttevekster, parkering, , beplantning, blomster ol hjelper oss å finne ut av hvordan vi vil ha det. Noen av oss ser det selv, men like mange synes det er vanskelig å ta stilling til hvor «alt» skal være.

 

Novilla Arkitektur har lang erfaring med utforming av uteområder, det være seg private hager eller fellesområder. Samarbeid med anleggsgartner gjennom mange år, med etterfølgende opparbeidelse av anlegg, gir en estisk og praktisk tilnærming til prosjektene. 

 

Kanskje skal dere bare opparbeide en liten del denne gangen?

Desto viktigere å få utarbeidet en helhetlig plan!

 

 

bottom of page