top of page

Referanser

 

Trykk på bildene for å få større utsnitt!

 

*Smakfulle Rom, kurs- og konferansehotell 

*Sørum Aktivitetspark, "Høyt & Lavt" i Sørum kommune

Prosjektet har gått ut på å transformere del av driftsbygningen på gården Asak Søndre fra tidligere husdyrhold, til topp moderne kurs-og konferansehotell innenfor rammene av eksisterende bygning. Eierne Stine og Hans-Ove Kirkeby er innovative drivere og har satset stort på å videreutvikle en allerede betydelig bedrift innen korn- og griseproduksjon. De åpnet Sørum Aktivitetspark i høst med klatrepark i samarbeid med "Høyt og Lavt" som ligger ca 500 m unna gårdstunet. Novilla Arkitektur har prosjektert servicebyggene i tunet som forventes etablert i 2016, i påvente av detaljreguleringsplanen. Klarteparken har vært meget godt besøkt, og vil være et viktig tilskudd til Smakfulle Rom, i tillegg til befolkningen i Østlandsområdet!

 

*Mathiesen Eidsvold Verk, tilbygg verksted/gartneri Hovedgården,  Eidsvoll kommune

Det staselige, gamle gartneriet på Hovedgården til Mathiesen Eidsvoll Verk bestod av drivhus, planterom/verksted og garasje, samt en jordkjeller. Tidens tann hadde gjort sitt og det var behov for en oppgradering med ny dobbelt garasje som erstatning for den gamle, samt tilbygg over jordkjelleren. Tilbygget skulle romme arbeidsrom inkl toalett for ansatte  med ansvar for den private parken, samt overbygg for trappa til jordkjelleren.

 

Det var viktig å ta vare på eksisterende bygg i mur, og videreføre verdifulle detaljer og formspråk til tilbyggene. Nye funksjoner som rampe for kjøring ut/inn av traktorklipper, driftsadkomst traktor, deponering av hageavfall ol skulle også inn i situasjonsplanen. Bygget er under oppføring.

 

*Stall for Kristin L.Oppegård og Martin Nyhus,Nannestad kommune

Eksisterende uthus med stallbokser og lager ble revet, og ny stall prosjektert. Stallen skulle inneholde 6 bokser, samt tilhørende driftsrom og garasje. I tillegg har Novilla Arkitektur tegnet tilbygg til dagens bolig, se referanse under tilbygg.

*Kringler Gjestegård, kurs- og konferansegård, Nannestad kommune

Vertsskapet Hilde Olstad og Helge Opsahl eier og driver Kringler Gjestegård, som er en vel etablert kurs- og konferansegård. Utgangspunktet var en gammel tømmerlåve fra 1876 som i dag rommer spisesal, konferansesal, peisestue, grupperom, storkjøkken og bryggeri mm.  Kringler tilbyr overnatting i nye bygg  med totalt  45 senger fordelt på 34. Det er stadig utvidelser og nytenkning på Kringler, og eget gårdsbryggeri er et av de siste tilskuddene. Konferansesalen kan ta inntil 90 personer.

bottom of page