top of page

Gårdsbebyggelse/driftsbygninger

Ny bruk av driftsbygninger

Rolige ligger de der, de store bygningene på gårdene våre, karakteristisk for bygdene i Norge......og slik vil vi så gjerne at de skal fortsette å fremstå, som sukkertøy for øyet, på vår ferd rundt i landet. Men, hvem skal koste dette? Dagens drift er i mange tilfeller endret i forhold til da de store låvene og våningshusene ble bygget. Gårdene ble drevet av mange folk med ulike oppgaver. Omleggingene i landbruket har medført at mange driftsbygninger står delvis ubrukte, og kanskje hovedsakelig benyttes som lager. Pent å se på, men lite å leve av. I mange tilfeller har bøndene utviklet tilleggsnæringer, i kombinasjonen med den uhyre viktig jobben det er å produsere egen mat i landet vårt !

 

Det er inspirerende å se at stadig flere eiere av gårdsbruk i Norge er innovative, og tenker ny og spennende drift for sin bygningsmasse. Eksemplene er mange; gårdshotell, kurs- og konferansetilbud, bryggeri, treningssenter, minilager, selskapslokaler, kontorlåver, leiligheter osv. Transformasjon til noe nytt må få lov å gjenspeile den endrede bruken, uten å konservere bygningene slik de er. 

 

Nye utrykk med tanke på vindusflater, tilbygg/påbygg,  alternative materialer osv er med på å løfte de visuelle omgivelsene våre, kombinert med respekt for lokale byggeskikker. Her er det avgjørende at byggherre, plan- og bygningsmyndigheter, prosjekterende arkitekt og utførende håndverkere jobber på lag og drar i samme retning!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referanser

bottom of page