Referanser

Fellesarealer Stiftelsen Kløvertunet, Gjerdrum

 

Stiftelsen Kløvertunet eier og drifter leiligheter tilpasset eldre på Ask i Gjerdrum. De senere årene har stiftelsen utvidet med flere nye boenheter og et fellesbygg. Utearealene trengte også en oppgradering, for å gi beboerne bedre tilgjengelighet til arealene.

 

Novilla Arkitektur har utarbeidet utomhusplanen og entreprenør har stått for opparbeidelsen. Intensjonen bak planen var å bedre tilgjengelighet, gi de eldre med ulike typer bevegelseshemminger mulighet for daglige turer i anlegget, lage nye møteplasser/sittegrupper, og gjøre uterommene mer "private", dvs  at beboerne i fellesskap ville anse uterommene som sine og bruke de mer.

 

Eksisterende bed/busker/trær bar preg av å ha vokst seg for store, og det var lite skjerming mot gående/servicekjøring til og fra legesenteret i øst.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Grovskisser private hager

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom