top of page

Referanser

Fellesarealer Stiftelsen Kløvertunet, Gjerdrum

 

Stiftelsen Kløvertunet eier og drifter leiligheter tilpasset eldre på Ask i Gjerdrum. De senere årene har stiftelsen utvidet med flere nye boenheter og et fellesbygg. Utearealene trengte også en oppgradering, for å gi beboerne bedre tilgjengelighet til arealene.

 

Novilla Arkitektur har utarbeidet utomhusplanen og entreprenør har stått for opparbeidelsen. Intensjonen bak planen var å bedre tilgjengelighet, gi de eldre med ulike typer bevegelseshemminger mulighet for daglige turer i anlegget, lage nye møteplasser/sittegrupper, og gjøre uterommene mer "private", dvs  at beboerne i fellesskap ville anse uterommene som sine og bruke de mer.

 

Eksisterende bed/busker/trær bar preg av å ha vokst seg for store, og det var lite skjerming mot gående/servicekjøring til og fra legesenteret i øst.

Grovskisser private hager

bottom of page